Privacyverklaring

Onze benadering
De Portakabin Group neemt de privacy van zijn gebruikers serieus. Hieronder wordt ons privacybeleid uiteengezet. Dit beleid gaat over de manier waarop we persoonlijke informatie verwerken die u ons verstrekt. Als we besluiten ons privacybeleid voor de Website te wijzigen, plaatsen we die wijzigingen hier, zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en of we de informatie aan iemand openbaar maken.

U kunt onze website bekijken zonder uw persoonlijke gegevens openbaar te maken, behalve informatie die wordt verzameld door cookies die we gebruiken (zie hieronder). Dergelijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens van 1998.

Identiteit
Dit is de website van de Portakabin Group ("Website"), die het eigendom is van en wordt beheerd door Portakabin Limited ("Portakabin" of "we" of "wij" of "ons" of "onze"). Portakabin is een naamloze vennootschap die in Engeland is geregistreerd onder nummer 685303 bij Huntington House, Jockey Lane Huntington, York, North Yorkshire, YO32 9XW. Stuur alle correspondentie betreffende deze Privacyverklaring naar webmaster@portakabin.com

Wie gegevens kan verwerken
Portakabin verzamelt geen persoonlijke gegevens over u op deze website, behalve informatie die u vrijwillig opgeeft (bijvoorbeeld door ons te e-mailen of door ons online contactformulier te gebruiken). Alle informatie die u op deze manier verstrekt, wordt alleen gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor u de informatie hebt verstrekt.

Uw persoonlijke informatie (waaronder uw naam, adres en andere aan ons verstrekte gegevens aan de hand waarvan u als een individu wordt geïdentificeerd) kunnen door ons en door andere bedrijven in onze groep worden verwerkt.

Doel van het verwerken van persoonlijke informatie
Wij (en andere Portakabin Group-bedrijven) gebruiken uw persoonlijke informatie om onze relatie met u te beheren, zoals door u geplaatste bestellingen te voltooien, enige andere door u geautoriseerde transacties te verwerken, u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen, producten of klanten onderzoeken/ontwikkelen, en u andere marketinginformatie te bieden waarvan we denken dat u die interessant zal vinden. Als u geen marketinginformatie wilt ontvangen, kunt u ons vragen uw gegevens uit te sluiten van promotionele activiteit door een e-mail te sturen naar webmaster@portakabin.com

Niet-persoonlijke informatie
Voor statistische doeleinden registreert onze internetserviceprovider technische gegevens in verband met bezoeken aan deze website. Tenzij aan ons verstrekt, wordt er geen informatie verzameld die door ons kan worden gebruikt om websitebezoekers te identificeren. De technische informatie wordt alleen gebruikt voor statistische en andere administratieve doeleinden. Technische gegevens, die we niet aan een identificeerbaar individu kunnen koppelen, vallen niet onder "persoonlijke informatie" voor de doeleinden van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1998.

Openbaarmaking
Tenzij we door de wet verplicht zijn uw persoonlijke of andere informatie openbaar te maken, wordt deze voor geen enkel ander doeleinde gebruikt en wordt deze niet openbaar gemaakt aan enige andere organisaties dan die in de Portakabin Group.

Cookies
We kunnen een klein bestand naar uw computer sturen wanneer u onze Website bezoekt. Zo kunnen we uw computer identificeren, uw gedrag op onze Website bijhouden en uw voornaamste interesses identificeren, zodat we uw toekomstige bezoeken aan deze Website kunnen verbeteren. We kunnen cookies gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen en bewaren, en informatie die door cookies is opgeslagen koppelen we aan persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Behalve het gebruik van cookies doen we niet aan automatische registratie of verzameling van gegevens, met uitzondering van informatie die u specifiek aan ons verstrekt. U kunt uw computerbrowser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd, maar dit kan tot gevolg hebben dat u bepaalde delen van deze Website niet kunt gebruiken.

Beveiligingsmaatregelen
We hebben beveiligingsbeleidsregels, voorschriften en technische maatregelen geïmplementeerd om te proberen de persoonlijke gegevens waarover we controle hebben te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik, ongepaste openbaarmaking, onbevoegde vernietiging of onopzettelijk verlies. We kunnen de bescherming van uw persoonlijke gegevens echter niet garanderen, omdat de Website vanwege de aard van het internet theoretisch gezien toegankelijk is voor elke gebruiker van het world wide web. U moet zich ervan bewust zijn dat wanneer u persoonlijke informatie openbaar maakt op de Website, deze door een andere gebruiker kan worden verzameld, wat kan resulteren in ongevraagde berichten van andere internetgebruikers.

Toegang tot uw persoonlijke informatie
U hebt het recht een kopie aan te vragen van de persoonlijke informatie die Portakabin over u bewaart (hiervoor wordt een klein bedrag in rekening gebracht), en eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Stuur uw verzoek naar webmaster@portakabin.com

Kinderen
We verzamelen niet met opzet persoonlijke informatie over kinderen zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogd. We willen kinderen onder de 18 jaar dringend verzoeken hun ouders of voogd te raadplegen voordat ze het internet gebruiken, aangezien er bij internetgebruik vaak persoonlijke informatie wordt verzameld. Kinderen mogen de Website niet zonder toezicht gebruiken en mogen geen persoonlijke informatie bij ons indienen. Als je jonger dan 18 jaar bent, mag je deze Website alleen gebruiken met toestemming en onder begeleiding van je ouders of voogd.

Vragen
Als u vragen of bezorgheden over ons privacybeleid hebt, kunt u contact opnemen via webmaster@portakabin.com. Als u wilt dat wij de informatie die we over u hebben als gevolg van uw gebruik van deze Website, niet meer verwerken, kunt u op elk moment een bericht sturen naar webmaster@portakabin.com en “unsubscribe” (afmelden) als onderwerp invoeren.

 Verzoeken om informatie over ons

Alle verzoeken om informatie door u zijn onderhevig aan de voorwaarden in dit privacybeleid.